Buurtpreventie

De buurtpreventie App
In de Oude Gracht Oost hebben we een buurtpreventie App. De bedoeling van de App is om verdachte personen/situaties onder de aandacht te brengen bij de wijkbewoners. Ze moeten dan wel lid zijn van deze WhatsApp groep.

Hoe werkt het?
Signaleer-> we nemen iets verdachts waar
Alarmeer -> bel met 112 en geef door het signalement en wat je gezien hebt.
App           -> app de gegevens door naar de groep en ook in welke richting de verdachte is gegaan
Reageer -> indien veilig spreek de persoon aan zodat die weet dat hij/zij is opgemerkt.

Als je de App hebt ontvangen en je ziet de verdachte lopen geef dan via de WhatsApp groep door waar de persoon nu is en waar die naar toe loopt. Dan kunnen we de verdachte “volgen” tot de politie hem/haar heeft gesproken of uit de wijk verdwenen is.

Het is NIET de bedoeling dat er andere berichten op geplaatst worden, het is alleen voor meldingen van verdachte personen/situaties.

Kent u mensen die graag mee willen werken aan de WhatsApp groep. Laat haar/hem een mail sturen naar buurtpreventie@oudegrachtoost.nl met daarin het adres en mobiele nummer.

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat ook graag via bovenstaand mailadres

buurtpreventieWat doen buurtpreventieteams?
Buurtpreventieteams lopen zichtbaar samen rond door de wijk in kleine groepjes. Zij houden daarmee informeel toezicht en geven ongeregeldheden door aan de politie of aan de gemeente.
Ondersteuning door politie en gemeente. Een buurtpreventieteam heeft geen invloed op de inzet van de politie in de wijk, die blijft dus hetzelfde. Er is wel ondersteuning van en afstemming met de politie en de gemeente.

Ervaringen in wijken met buurtpreventieteams
Door zo zichtbaar aanwezig te zijn met een buurtpreventieteam is gebleken dat het aantal woninginbraken daalt! In onze wijk Oude Gracht is het aantal inbraken en pogingen tot inbraak relatief hoog. Buurtpreventie zal daarom zeker zijn effecten hebben! En niet onbelangrijk: meedoen aan het buurtpreventieteam is een gezellige manier om andere buurtbewoners te leren kennen!

Informatie van de wijkagent
Van de wijkagent hebben wij een aantal handige brochures ontvangen, doe er uw voordeel mee!
brief-van-wijkagent
veilig-in-huis
veilig-met-financien
veilig-pinnen
veilig-met-telefoon-en-computer
voorkomen-in-beter-dan-genezen

Hoe verder?
In de oude gracht oost is er een buurtpreventie team actief. Dit team bestaat uit een twintig tal mensen, uitbreiding is altijd fijn.

Alle leden hebben een opleiding gehad van 2 avonden. Ze lopen gemiddeld 1x in de 2 weken een rondje. Dit gebeurt op verschillende dagen en tijdstippen. U kiest zelf de dag tijdstip en route

Mocht er een melding zijn via de buurtpreventie app dan gaat er iemand kijken wat er aan de hand is.

Als u interesse heeft om mee te lopen of mee te doen aan de buurtpreventie app kunt u zich aanmelden via buurtpreventie@oudegrachtoost.nl. Onder vermelding van adres en mobielnummer en waar u aan wilt deelnemen.