Leesgroepen

De bedoeling van een leesgroep is om mensen samen te brengen met interesse om mooie boeken te lezen en daarover zinvolle gesprekken te voeren. Samen lezen en praten over het gelezen boek geeft nieuwe sociale contacten. Binnen de leesgroepen van de Oude Gracht Oost houden we het model van de Stichting Senia aan, die in heel Nederland bekend is en werkt met verschillende soorten leesgroepen: er zijn o.a. literaire-, geschiedenis-, en verschillende talen- leesgroepen.

In Eindhoven is een twaalftal leesgroepen aktief, die werken met het Senia-systeem. Hiervan bevinden zich er onze wijk Oud Gracht vijf:  vier groepen doen vooral literatuur en 1 groep richt zich op geschiedenis; in totaal zijn er ca 35 personen bij betrokken.

Omdat ze zoveel doet om het leesplezier te vergroten, heeft de Stichting Senia in december j.l.  de Jan van Luxemburg Prijs 2017* ontvangen. Zonder subsidie organiseerde Senia in 2016 onder meer ruim duizend leesgroepen door het hele land. Daaraan namen 6.700 mensen deel, een groei met elf procent ten opzichte van 2015. De prijs bestaat uit een zeefdruk en tweeduizend euro, plus een promotie-activiteit.

De motivering van de jury was de volgende: “terwijl velen klagen over ontlezing, kennen slechts weinigen de stichting Senia die daar zo succesvol tegen strijdt. Ze organiseert leesclubs voor literatuur van verschillende moderne talen, biografieën, geschiedenis en filosofie. Daarmee bevordert ze ook nog eens hoogwaardig sociaal contact.”

Bent U ook geinteresseerd in deelname aan een leesgroep, mail dan naar de Senia Ambassadeur in onze wijk: thea.vanharen@on.nl. Zij probeert nieuwe lezers in te passen in een bestaande groep, of formeert zonodig een nieuwe. Kijk voor meer informatie ook op de website van Senia: www.senia.nl

Thea Schellekens-van Haren

* Het Jan van Luxemburg Programma reikt jaarlijks een prijs uit aan een initiatief dat als doel heeft leesplezier bij jong en oud te bevorderen. Het Programma is geïnitieerd ter nagedachtenis aan Jan van Luxemburg (1936-2012), een literatuurwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam die als geen ander mensen kon stimuleren om te lezen.