Themabijeenkomsten

Begin 2016 is gestart met de organisatie van een reeks themabijeenkomsten in de Herberg op Eckartdal, over bv. kunst, muziek, reizen, gezondheid, milieu, etc…
Naast een informatieve middag, bieden de bijeenkomsten ook de gelegenheid elkaar in een aangename sfeer te ontmoeten. De bijeenkomsten vinden steeds plaats op zaterdagmiddag.

Volgende themabijeenkomst Zaterdag 6 juni 16:00 uur

Titel:    “Knutselen aan DNA; een nieuwe techniek met grote gevolgen”
 Spreker: Dries Schellekens      

Korte inhoud:

Het knutselen aan DNA, doorgaans geformuleerd als “modificeren van DNA”,  en meer negatief benaderd als “manipuleren van DNA” wordt al veel langer gedaan door bio-wetenschappers in laboratoria met allerhande organismen en proefdieren. We weten ons allen waarschijnlijk nog wel te herinneren dat de genetisch gemodificeerde “Stier Herman” (1994) de voorpagina’s van de krant haalde. Ook zijn DNA was veranderd, bedoeld om in de melk van zijn nakomelingen een speciaal eiwit te laten maken wat gunstig is voor de melkdrinkers.

Recent is de DNA-modificatie bij de mens midden in de belangstelling komen te staan. Een Chinese wetenschapper heeft m.b.v.  in vitro fertilisatie “IVF”, een tweeling ter wereld laten komen, die nu door een DNA-verandering resistent zou zijn voor infectie met het HIV -virus. Ook dit nieuws haalde de wereldpers. Een buitengewoon ingrijpende stap is hiermee gezet: het menselijk DNA is veranderd en de aangebrachte veranderingen worden doorgegeven aan de volgende generaties!

De techniek waarmee dat gedaan is, heet CRISPR/Cas, een afkorting voor een zeer handige, relatief gemakkelijk uitvoerbare biochemische techniek. Vanwege de betrekkelijke eenvoud zal de DNA-verandering in allerlei levende wezens voor allerlei doeleinden in een stroomversnelling komen! Er is hiermee sprake van een revolutie in de biologie, met grote gevolgen voor alles wat leeft.

Dries Schellekens, zal uitleggen hoe het biochemisch gereedschap CRISPR/Cas werkt. DNA veranderingen in land-en tuinbouw gewassen, in de veeteelt, visserij en tenslotte in menselijke embryo’s zullen de revue passeren. Met veel plaatjes en in huis-tuin en keuken taal worden de achtergronden toegelicht. Uiteraard kunnen de ethische overwegingen niet onbesproken blijven.

Plaats: Herberg Eckartdal    zaterdag 6 juni a.s. 16:00 uur stipt.
Voor een bijdage in de onkosten verzoeken wij u € 4,- te voldoen bij de ingang van de zaal. De lezing duurt ongeveer 60 minuten, waarna er tijd is voor het stellen van vragen. Na afloop kunnen we elkaar nog uitgebreid spreken aan de bar van de Herberg van het Eckartdal.