Themalezing Petraschool 16 maart om 16.00 uur

Titel:             Een school voor speciaal onderwijs in uw wijk :
Hoe speciaal of gewoon is dat ?
Spreker:       Rita van Leeuwen, directeur Petraschool
In de Petraschool aan de Faunuslaan, centraal gelegen in de Oude Gracht, wordt Speciaal Basis Onderwijs ( SBO) gegeven. De Petraschool is een van de scholen van de Stichting SKPO, wat staat voor Stichting Katholiek  en Protestant-Christelijk Onderwijs  Eindhoven  e.o.  Binnen deze koepel vallen 36 basisscholen, waarvan er twee de bijzondere taak hebben om Speciaal Basis Onderwijs te geven aan kinderen die om welke reden dan ook niet goed terecht kunnen in het regulier basisonderwijs.  Binnen de Petraschool wordt hier heel creatief mee om gegaan, in kleine groepen kinderen en met verrassend veel  vormen, door een groep bevlogen leraren.
Mevr. Rita van Leeuwen,  gaat ons meenemen in een verkenningstocht naar het passend onderwijs in Eindhoven en de manier waarop dat in de Petraschool wordt ingevuld.
Plaats: Herberg Eckartdal    zaterdag 16 maart a.s. 16:00 uur stipt.
Voor een bijdage in de onkosten verzoeken wij u € 4,- te voldoen bij de ingang van de zaal. De lezing duurt ongeveer 60 minuten, waarna er tijd is voor het stellen van vragen. Na afloop kunnen we elkaar nog uitgebreid spreken aan de bar van de Herberg van het Eckartdal.