Nieuw in de buurt?

Welkom nieuwe Buur!
Namens de Zorgzame Buurt heten we u van harte welkom in de buurt!
In onze buurt wordt dóór en vóór buurtbewoners een eenvoudig en laagdrempelig hulp- en dienstenaanbod aangeboden. Inmiddels zijn er al heel wat activiteiten opgestart. Op deze website vindt u een overzicht van de lopende activiteiten.
Meedoen kan kosteloos en vrijblijvend!

Om nieuwe bewoners te verwelkomen en wat wegwijs te maken in onze wijk, houdt een aantal bewoners in zijn/haar deel van de wijk in de gaten wanneer er iemand nieuw is en brengt hen een bezoekje.
Meer info en aanmelden:
welkom@oudegrachtoost.nl